Sede ElectrónicaTransparencia Xurídica e patrimonial

Plan Normativo

Ordenanzas, regulamentos e disposicións de carácter normativo

Documentos sometidos período de información pública

Ordes do día previas dos Plenos Municipais e actas íntegras

Acordos da Xunta de Goberno

Relación de bens inmobles que sexan da súa propiedade