Sede ElectrónicaTransparencia Urbanismo e medio ambiente

Plan Xeral de ordenación urbana (PXOM) e mapas e planos que o detallan, así como as súas modificacións

Plans parciais aprobados

PMUS COMPLETO

Plan Municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello (Pleno ordinario do 03/09/2020)

Convenios urbanísticos do concello e as actuacións urbanísticas en execución

Políticas, programas e plans da entidade local relativos ao medio ambiente e informes de seguimento deses

Estudos e impacto ambiental, paisaxisticos e avaliacións do risco relativos a elementos medioambientais e infraestruturas e servizos de titularidade local