Sede ElectrónicaTransparencia Exposicións Públicas

Dáse publicidade aos documentos que deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación

11-04-2024 - 01-09-2024 22/MED/098 Modificación puntual número 14 PGOM - Aparcamento Malecón PERI 7 (Aprobación Inicial 7-3-2024)

01 RESUMO E CONVENIOS

02 MEMORIA

03 NORMAS E ANEXOS

04 PLANOS INF

05 PLANOS ORD

06 MEM PERI 7

07 PL INF PERI 7

08 PL ORD PERI 7