Sede Electrónica Transparencia

O municipio do Barco de Valdeorras é una administración pública de base territorial con personalidade xurídica plena, en palabras da Constitución Española é unha das entidades básicas da organización territorial do Estado.

O goberno e administración do municipio correspóndelle ao alcalde e aos concelleiros.

O concelleiro que preside a corporación como alcalde é D. Alfredo Laudelino García Rodríguez e os concelleiros que actualmente integran a corporación, ademais do alcalde, son Dna. Margarida Pizcueta Barreiro, D. Aurentino Alonso Araujo, D. Alba Rodríguez Sanmartin , D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana, Dna. Diana Urdangaray Díaz, D. Miguel Neira Ojea, D. Jesús Jares Almeida, Dna. Alicia Álvarez Fernández, D. Manuel Núñez Fernández, D. José Luis Tamayo Gallego, Díaz, Dna Maite Estevez Santalla, Dna Dosinda Arias Carrera, D. Antonio Melo García, D. José Jesús Vilasanchez Feijoo, D. Manuel Agra Villar e Dna. Noa Fernández Gómez. Acceso á Ordenanza reguladora de transparencia, acceso á información pública, reutilización de datos e bo goberno do Concello do Barco de Valdeorras