Sede Electrónica Perfil do Contratante

Perfil del Contratante De acordo co artigo 63 da Ley 9/2017 , de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, os órganos de contratación difundirán a través de internet o seu perfil de contratante, como elemento que agrupa a información e documentos relativos á súa actividade contractual ao obxecto de asegurar a transparencia e o acceso público aos mesmos. Organismo: Concello do Barco de Valdeorras NIF: P3201000A Dirección: Praza do Concello nº 2, O Barco de Valdeorras. Tlf: 988320202 Fax: 988325978 Email: contratacion@concellodobarco.org

Actividade Contractual do Concello do Barco de Valdeorras

A información relativa ás licitacións que realice este Concello poderase consultar na plataforma de contratatos públicos de Galicia:

Contratos públicos de Galicia

Licitación electrónica