Sede ElectrónicaSobre a sede Titularidade

A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administraciones Públicas, no artigo 13, reconoce o derecho dos cidadáns a comunicarse coas Administracións Públicas a través dun Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración.

A sede electrónica do Concello é a dirección electrónica do Concello a través da cual a cidadanía e as empresas poden exercer o seu dereito de acceso á información, aos servizos e aos trámites electrónicos do noso Concello. É un espacio de relación co cidadán.

O establecemento dunha sede electrónica leva a responsabilidade do titular respeto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que pode accederse a través da mesma. Deberá garantir a identificación dos medios dispoñibles para o planteamento de suxerencias e queixas.

Cada Administración Pública determinará as condicións e instrumentos de creación das sedes electrónicas, con suxeción aos principios de publicidade oficial, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.

Creación da sede electrónica

A publicación nas sedes electrónicas de informacións, servizos e transaccións respetará os principios de accesibilidade e usabilidade de acordo coas normas establecidas ao respeto, estándares abertos e, no seu caso, aqueles outros que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns.