Verificación de Documentos

Os documentos electrónicos oficiais emitidos polo Concello de O Barco de Valdeorras están asinados con certificado electrónico.

Estes documentos teñen unha versión securizada con inserción dun código CSV (Código Seguro de Verificación) que permite obter unha copia papel auténtica do documento orixinal asinado. Desta forma aínda que o documento imprímase e pérdase a sinatura electrónica sempre se pode garantir a súa integridade e autenticación.

Estes documentos securizados permiten exercer a súa validación de duas formas:

>> Formulario de validación de documentos por CSV

>> Validación mediante códigos QR: Pode validar o documento directamente mediante o código QR da banda inferior do documento utilizando a cámara do seu teléfono móbil con calquera aplicación de códigos QR.