Desde esta páxina pode descargar os formularios de solicitude que se utilizan neste Concello.

Todos os modelos están en formato Formulario PDF podendo cubrilos directamente desde o propio ordenador. Unha vez cubertos, xunto coa documentación necesaria, pode presentalos no Concello.

AXUDAS REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO

Solicitude de expedición de certificados de empadroamento