Rexistro Telemático

O rexistro telemático do Concello de O Barco de Valdeorras é un servizo para a presentación de documentos no rexistro do Concello sen necesidade de desprazarse a el. O rexistro telemático funciona como rexistro auxiliar do rexistro xeral de entrada e saída do Concello de O Barco de Valdeorras.