Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) e mapas e planos que o detallan, así como as súas modificacións

O Planeamento Municipal de O Barco de Valdeorras componse de PXOM aprobado definitivamente no ano 2003 e de diverso planeamento de desarrollo: Modificacións Puntuais, Planes Parciais, Planes Especiais e Estudos de Detalle. A súa documentación e normativa encontrase publicada na WEB SIOTUGA da Xunta de Galicia, onde se pode acceder mediante visor e inventario, introducindo o Concello de consulta.

Acceder o PXOM