Os procesos de selección e provisión de postos de traballo

DATA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EMPREGO
22/06/2020 CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS PEÓNS FORESTAIS (APROL RURAL 2020)
08/06/2020 Procedemento de selección Técnico/a medio para Servizos Sociais
15/05/2020 OFICIAL 2ª ELECTRICIDADE
28/02/2020 Bases e convocatoria do proceso de selección dun funcionario de carreira, auxiliar administrativo
12/12/2019 BOLSA FUNCIONAR INTERIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
04/12/2019 BASES BOLSA AXUDA NO FOGAR 2020-2021
26/11/2019 DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DAS CATRO UC E DO MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS QUE FORMAN PARTE DO TEMARIO DO CURSO DO PLAN AFD DENOMINADO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS
26/11/2019 DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DAS TRES UC E DO MÓDULO DE PRACT PROFES NON LABORAIS QUE FORMAN PARTE DO TEMARIO DO CURSO DO PLAN AFD DENOMINADO INSTALACIÓN DE MOBLES
30/08/2019 PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO 2019
29/08/2019 Convocatoria profesor/a de música, especialidade trompeta
03/05/2019 Contratación Peóns Forestais (APROL)
02/04/2019 Procedemento para a contratación laboral temporal, a tempo parcial (6h/día), dun/dunha oficial de 2ª de electricidade
02/04/2019 Procedemento para a contratación laboral temporal, a tempo parcial (30h/sem.), dun/dunha auxiliar administrativo/a
02/04/2019 Bolsa de traballo para a categoría de peón de parques e xardíns
02/04/2019 Bolsa de traballo para a categoría de oficial de 2ª de parques e xardíns
21/03/2019 Procedemento de selección para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a medio para a realización de programas de servizos sociais
19/11/2018 PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TEMPO PARCIAL DUN/DUNHA PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDADE TROMPETA
04/10/2018 OBRADOIRO DE EMPREGO VALDEORRAS NO CAMIÑO DE INVERNO
30/07/2018 Bolsa axudante de cociña e limpeza escola infantil municipal
30/07/2018 Bolsa de traballo para a ocupación de Director/a para a Escola Infantil Municipal do Barco de Valdeorras
21/06/2018 Proceso de selección de peóns forestais
12/06/2018 Convocatoria de selección de persoal laboral fixo, oficial de primeira de obras
12/06/2018 Convocatoria de selección dun funcionario de carreira de auxiliar administrativo
28/05/2018 Técnico/a Medio Programa Servizos Sociais
14/05/2018 Bolsa nomeamento Funcionario Administrativo Interino
16/01/2018 PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDADE TROMPETA
15/01/2018 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN DAS 3 UC E DO MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS DO CURSO DO PLAN AFD DENOMINADO INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES (NIVEL 2)
10/01/2018 Bases formación de bolsa traballador/a social
28/12/2017 Auxiliares Administrativos/as para servizos municipais
18/12/2017 Báses de méritos locais para provisión praza adxunto a secretaría
21/11/2017 Bases Formación Bolsa de Traballo Técnico/a Informática
21/11/2017 Bases Bolsa Axuda no Fogar 2018 - 2019
24/10/2017 Bolsa de traballo para a categoría de auxiliar de biblioteca
04/10/2017 Profesor/a de música, como pianista acompañante, para impartir clases no Conservatorio e na Escola de Música Municipal do Barco
22/08/2017 Procedemento de selección do alumnado-traballador, así como do persoal directivo, docente e administrativo de apoio que vai a participar no Obradoiro de Emprego que se vai a por en marcha en breve denominado "Valdeorras Activa"
12/09/2017 DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DAS TRES U.C E DO MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS QUE FORMAN PARTE DO TEMARIO DO CURSO DO PLAN AFD, DENOMINADO INSTALACIÓN DE MOBLES.
15/05/2017 Técnico Médio para a realización de Programas de Servizos Sociais
12/05/2017 Bolsa para nombramientos interinos de auxiliares admministrativos
25/04/2017 Auxiliar de policía local para a tempada de verán
12/04/2017 Contratación laboral temporal dun/dunha oficial de 2ª de electricidade
12/04/2017 Bolsa de traballo para a categoría de peón de parques e xardíns
12/04/2017 Bolsa de traballo para a categoría de oficial de 2ª de parques e xardíns
05/04/2017 Bolsa de traballo para a ocupación de Técnico/a Especialista en Xardín de Infancia
28/03/2017 Bolsa Traballo Director/a para a Escola Infantil Municipal do Barco de Valdeorras
15/02/2017 Funcionario de carreira: técnico de administración xeral
13/02/2017 Técnico/a para o Dpto de Servizos Sociais, para desenvolver o programa de educación familiar, durante o 2017