PERFIL DO CONTRATANTE

De acordo co artigo 63 da Ley 9/2017 , de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, os órganos de contratación difundirán a través de internet o seu perfil de contratante, como elemento que agrupa a información e documentos relativos á súa actividade contractual ao obxecto de asegurar a transparencia e o acceso público aos mesmos.

Organismo: Concello do Barco de Valdeorras NIF: P3201000A

Dirección: Praza do Concello nº 2, O Barco de Valdeorras.

Tlf: 988320202 Fax: 988325978 Email: contratacion@concellodobarco.org

Actividade Contractual do Concello do Barco de Valdeorras

  • Licitacións posteriores ao 09/03/2018

A partir do 09/03/2018 a información relativa ás licitacións que realice este Concello poderase consultar na plataforma de contratatos públicos de Galicia.