Sede Electrónica Publicacións

Baixo este apartado recollense toda as comunicacións oficiais emitidas polo Concello.

Atendendo ás normas de transparencia informarase acerca das Contratacións, Anuncios Oficiais e Actas de reunión dos Plenos, así como das Comisións dos mesmos, Acordos da Xunta de Goberno Local e Resolucións Xudiciais e do Xurado tributario.