Sede Electrónica Cidadáns

O Concello, a través desta plataforma, proporciona ao Cidadán o acceso á información persoal de forma sinxela e segura.
Esta información persoal sobre o Cidadán é a seguinte:

  • Datos Padrón Habitantes
  • Datos Electorais
  • Datos Fiscais
  • Recibos e Liquidacións
  • Documentos entrada rexistro municipal
  • Expedientes

Para acceder a estos servizls, é necesario identificarse mediante certificado dixital ou DNI electrónico.