Seguridade e Certificados

Seguridade electrónica

 

 

 

 

 

Sistemas de firma electrónica

Para a identificación do usuario na Sede Electrónica, o Concello de O Barco de Valdeorras recoñece os seguintes sistemas de firma electrónica:

  • O sistema de firma electrónica incorporado ao Documento Nacional de Identidad (DNI), para persoas físicas.
  • O sistema de firma electrónica avanzada baseado nos certificados electrónicos de persoa física o xurídica emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) ou por CAMERFIRMA.