PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O Concello de O Barco de Valdeorras dará estrito cumprimento á normativa vixente en cada momento sobre protección de datos de carácter persoal e adoptará as medidas legalmente esixibles para a protección dos datos de carácter persoal do usuario, preservando a súa privacidade e confidencialidade.

A) Datos recollidos mediante formularios

No caso de que facilite os seus datos persoais a través desta sede electrónica, o tratamento que se pode derivar sometese as previsións da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, e ao resto da normativa aplicable.

O Concello de O Barco de Valdeorras so trata os datos personais das persoas usuarias da sede electrónica que resulten adecuados, pertinentes e non excesivos para o cumprimento da finalidade de atender correctamente os usuarios e con relación ao exercicio das funcións do Concello de O Barco de Valdeorras, aos efectos do disposto no principio de calidade (artigo 4 da LOPD).

Para exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición en relación a os seus datos de carácter persoal tratados pola Axencia, nos termos e condicións previstas no título III da LOPD, poden dirixirse a:

Concello de O Barco de Valdeorras
Praza do Concello, 2
32300 O Barco de Valdeorras

Esta solicitude tamén se pode realizar mediante o trámite de solicitude xenérica que se encontra dispoñible na sede electrónica do Concello de O Barco de Valdeorras.

Da acordo có disposto no artigo 24 do regulamento da LOPD, tamén pode formular as suas solicitudes de acceso, rectificación, cancelación ou oposición utilizando outros medios, sempre que éstes permitan acreditar o envío e a recepción da solicitude, e que esta solicitud conteña os elementos especificados no artigo 25.1 do RLOPD.

B) Datos de navegación

O sistema de navegación e o software necesarios para o funcionamento desta sede electrónica recollen, de manera estándar, algúns datos a transmisión de utilización implícita no uso dos protocolos de comunicación de Internet. Nesta categoría de datos encontrase a dirección IP o nome de dominio do ordenador utilizado polo usuario para conectarse ao sitio web, a dirección URL do recurso solicitado, a hora, o método utilizado para a consulta ao servidor, o tamaño do arquivo obtido na resposta, o código numérico que indica o estado da resposta ao servidor, e outros parámetros relativos ao sistema operativo do entorno informático do usuario.

Esta información non se asocia a persoas usuarias concretas e utilizase coa finalidade exclusiva de obter información estatística sobre a utilización da sede electrónica.

Na súa sede electrónica, o Concello de O Barco de Valdeorras non utiliza galletas (cookies) ou outros medios de natureza analóxica para o tratamento de datos personais que permitan a identificación de persoas físicas concretas usuarias da sede electrónica. A utilización destes medios reservase exclusivamente para recoller información técnica para facilitar ás persoas usuarias a accesibilidade e a exploración segura e eficiente da sede electrónica do Concello.