Interrupción do Servizo

O funcionamento da sede electrónica ou dos servizos que conten, so se poden interrumpir por causas técnicas e durante o tempo imprescindible. Cando por razóns técnicas se prevea que a sede electrónica ou algúns dos seus servizos poden no estar operativos, deberá anunciarse aos usuarios e as usuarias coa máxima antelación posible, con indicación dos medios alternativos que estean dispoñibles, este aviso publicarase na sede electrónica.