Canles de Presentación

As canles de acceso aos servizos do Concello de O Barco de Valdeorras son:

  • Canle electrónico a través de Internet á dirección https://sede.concellodobarco.org
  • Canle presencial Oficina Plaza de Concello nº 2, 1º